Doplněk – Kontakty

7

Doplněk – Kontakty

--------------------

Doplněk – Kontakty

Doplněk umožňuje zobrazit adresní body kontaktů v telefonu nad mapou v aplikaci Locus Map.